Chrześcijański Tydzień Społeczny

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w V Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 8-10 maja 2014 roku.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie oraz wspólne poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Organizatorami V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są: Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw i NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

Szczegóły organizacyjne oraz relacje z poprzednich edycji Chrześcijańskich Tygodni Społecznych dostępne są na stronie www.tydzienspoleczny.eu

 

PROGRAM 2014

Czwartek 8 maja 2014 :

15.30 Otwarcie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II – Hol Gmachu Głównego KUL

16.00 – Otwarcie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

JE. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski

JM. Ks. Prof. dr hab. Antonii Dębiński – Rektor KUL

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

16.15 wykład inauguracyjny :

Rodzina dziedzictwem i przyszłością narodu

JE. Ks. Arcybiskup Henryk Hoser - Biskup diecezjalny warszawsko-praski

18.00 Panel dyskusyjny:

Jan Paweł II – jakiej Polski pragnął?

ks. Prof. Piotr Mazurkiewicz - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie*

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan Wydziału Nauk społecznych KUL

ks. Henryk Zieliński - Redaktor Naczelny tygodnika „Idziemy”*

Piotr Gociek – Redaktor Tygodnika „Do Rzeczy”

Marcin Przeciszewski - Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

Piątek 9 maja 2014 :

9.00-12.00 Seminaria tematyczne:

I. polityka rodzinna | edukacja i wychowanie

II. polityka społeczna

III. spółdzielczość i ekonomia społeczna

IV. gospodarka

11. 00 Wykład specjalny

Zasada zrównoważonego rozwoju, a jego realizacja w Niemczech

Prof. Dr. Markus Vogt - Katedra chrześcijańskiej etyki społecznej , Uniwersytet w Monachium)

12.00 Panel ekspercki :

Silne Państwo koniecznym podmiotem strategii rozwojowej

prof. dr hab. Antonii Kamiński – Polska Akademia Nauk

dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW – ISP Polska Akademia Nauk, UKSW*

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – IFS Polska Akademia Nauk

Michał Drozdek – Ekspert Instytutu Paderewskiego

14.00 Panel dyskusyjny:

Jaki rozwój Polski? 25 lat polskich przemian po 1989r. – próba bilansu

Prof. Jadwiga Staniszkis – Socjolog, Uniwersytet Warszawski

Dr Barbara Fedyszak – Radziejowska – socjolog, była przewodnicząca Kolegium IPN

Prof. Paweł Śpiewak – Uniwersytet Warszawski*

dr hab. Andrzej Zybała – Collegium Civitas

Marcin Chludziński – Prezes Fundacji Republikańskiej

16.00 Panel dyskusyjny:

Rodzina w kulturze, w polityce społecznej i gospodarczej Polski

JM. prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska - Rektor Uczelni Łazarskiego

o. prof. dr hab. Leon Dyczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Cezary Mech – Prezes ARS

dr Tomasz Terlikowski - Redaktor naczelny Fronda.pl*

Stefan Sękowski – Tygodnik „Gość Niedzielny”

Anna Moskwa – Instytut Rynku Pracy, Wiceprezes Zarządu EDS – Fundacji Nowy Staw

18.00 Panel dyskusyjny:

Prawo do rozwoju społecznego i gospodarczego w Polsce

Gość specjalny: Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa*

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. Piotr Gliński – socjolog, Polska Akademia Nauk

Paweł Szałamacha – Poseł na Sejm RP

Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „Solidarność”*

Dr Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego*

Sobota 10 maja 2014 :

8.15 Msza Św. – Kościół Akademicki KUL

10.00 Panel dyskusyjny:

Spółdzielczość i ekonomia społeczna – wyzwania dla budowy solidarności w Polsce

Rafał Matusiak – Prezes Kasy Krajowej SKOK

Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej

Tomasz Sadowski – Przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka”

dr Andrzej Juros – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Agata Gawlik – Instytut Rynku Pracy

12.00 Debata otwarta:

Jaki rozwój Polski Wschodniej – bilans po przemianach `89, wnioski na przyszłość

Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański - Marszałek Województwa Podlaskiego

Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Komitet Organizacyjny CHTS serdecznie zaprasza na piknik rodzinny w Nasutowie, który odbędzie się na zakończenie obrad V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

Piknik rodzinny rozpocznie się o godzinie 15:00 w sobotę - 10 maja 2014 roku w Domu Nasutów.

NASUTÓW 98A, 21-025 NIEMCE TEL/FAX: +48 81 756 79 01, www.nasutow.pl

Organizatorzy:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II www.kul.pl/wns

NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/Lublin

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...