Sesja Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie

Program X sesji pt.Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie

Ratusz, Plac Władysława Łokietka 1
sala obrad Rady Miasta Lublin im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 września 2013 r. (środa)

 

10.00 – otwarcie sesji -prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Zakład Historii Społecznej XX wieku, UMCS);

– Tomasz Rodziewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie), Problematyka sesji „Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie" organizowanych w Lublinie
w latach 2004 – 2012, komunikat;

– dr Jerzy Prochwicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Filia Piotrków Tryb.), Korpus Ochrony Pogranicza w obronie Kresów Wschodnich 1939 r.;
– prof. dr hab. Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki), Ośrodek Zapasowy 13 Dywizji Piechoty
w Równem we wrześniu 1939 r.;

– prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, (Uniwersytet Białostocki), Sowiecka okupacja
na Białostocczyźnie;

– Jan Bańbor (kustosz, Archiwum Akt Nowych), Współdziałanie niemiecko-sowieckie na Lubelszczyźnie podczas kampanii wrześniowej 1939 r.;

12.00 – 12.15 – przerwa

– dr Bartłomiej Bydoń (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej), Szkoła Obrony Przeciwgazowej we wrześniu 1939 r.. Przyczynek do dziejów Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Brześciu nad Bugiem;

– Tomasz Bordzań (Biłgoraj), Grupa gen. Jerzego Przedżymirskiego we wrześniu 1939 r.;

– Anatol F. Sulik (Kowel), Wrzesień 1939 na Wołyniu. Bitwa pod Szackiem;

– Jerzy Masłowski (Chełm), Sowieci w Chełmie w świetle pamiętnika Marty Wańkowicz;

– Hubert Kuberski (Warszawa), Losy ludności Lubelszczyzny na Ziemiach Wschodnich
po 17 września 1939 r. w świetle relacji z Archiwum Hoovera;

14.00 -14.40 – przerwa

– Danuta Malonowa (Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin), Losy lubelskich rodzin po stracie najbliższych w Katyniu;

– dr Marcin Paluch (KUL), Pamięć o agresji sowieckiej 1939 r. w okresie PRL-u;

– Maciej Dancewicz (Nacz. Wydz. Zagr. ROPWiM), Poszukiwania grobów wojennych na Wschodzie i budowa upamiętnień;

– Adam Sikorski (TVP Lublin), Agresja sowiecka na Kresach Wschodnich w twórczości reportera telewizyjnego;

– inż. Waldemar Bocheński (Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych), XX lat działalności Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych na rzecz przywracania pamięci żołnierzy KOP i SG, obrońców Kresowych Stanic Rzeczypospolitej.

– dyskusja i zakończenie sesji.

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...