22 I 2021 DEŃ SOBORNOSTI - LUBELSKIE UROCZYSTOŚCI

2021 01 22 Den Sobornosti bis

Na lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej odbyły się lubelskie uroczystości Dnia Sobornosti – Jedności - Ukrainy. 22 stycznia w historii Ukrainy to data o podwójnym znaczeniu. W 1918 roku parlament - Ukraińska Centralna Rada - ogłosiła IV Uniwersał proklamujący powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rok później Zachodnioukraińska Republika Ludowa i Ukraińska Republika Ludowa połączyły się w jedno państwo.
Obchody organizowane przez Towarzystwo Ukraińskie zgromadziły pod pomnikiem żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (tzw. Petlurowcy) przedstawicieli społeczności ukraińskiej w Lublinie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie – na czele z Konsulem Generalnym Republiki Ukrainy Vasylem Pavlukiem. Z polskiej strony reprezentowane były miejscowe władze (Urzędu Marszałkowskiego w osobie Wicemarszałka Woj. Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz organizacje obywatelskie. Ważna była tradycyjna już obecność żołnierzy polskich, ukraińskich i litewskich z Wielonarodowej Brygady na czele z dowódcą płk. Romanem Bratyshko.

Fotorelacja z wydarzenia aut. J. Fedirko na tej stronie w zakładce Multimedia/Galeria:
https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/2344-lubelskie-uroczystosci-dnia-sobornosti

W tym roku głównym punktem uroczystości było poświecenie przez prawosławnego kapłana (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) pięciu odnowionych mogił żołnierskich. Towarzystwo Ukraińskie podjęło w ubr. dzieło renowacji mogił żołnierzy atamana Semena Petlury, sojuszników Polski w wojnie z bolszewikami 1919-21 roku. Groby, które stopniowo nadgryza ząb czasu nadal wymagają odnowienia. Wciąż można wspomóc renowację pozostałych grobów wpłacając darowizny na konto Towarzystwa Ukraińskiego: 92 1090 2688 0000 0001 1833 0907, Santander Bank Polska S.A. z dopiskiem: Darowizna - groby żołnierzy ukraińskich w Lublinie.
Przedstawiciele Fundacji Niepodległości jak co roku zapalili znicze na grobach żołnierskich już z koło południa przy okazji uroczystości związanych ze 158. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego (pod grobowcem Powstańców na katolickiej części tejże nekropolii).

 Tekst i foto Jan Fedirko, L-n, 22 stycznie 2021

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...