mega888 KUL: Powstanie Zamojskie 1942 - 1943

KUL: Powstanie Zamojskie 1942 - 1943

Szanowni Państwo, na prośbę organizatorów przesyłam w załączeniu program konferencji historycznej na KUL, która stanowi dobre uzupełnienie edukacji o najnowszej historii Polski. Udział uczniów wraz z nauczycielami należy zgłosić u organizatorów: Piotr Zięba - 609 374 947, Mateusz Sochan - 798 206 052.
Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji nauczycielom historii.
Z poważaniem.
Teresa Misiuk
Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność"
Powstanie Zamojskie 1942 - 1943
Termin: 2. 3.2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Budynek Collegium Norvidianum sala CN 208
Program konferencji:
9.00 otwarcie konferencji prof. Mieczysław Ryba
9.05 – 9.20 red Robert Horbaczewski Drugi brzeg. Sytuacja ludności cywilnej na przykładzie gminy Tyszowce w latach 1943 - 1944
9.20 – 9.35 mgr Michał Iwanowski Polityka Niemiec wobec ludności polskiej na Zamojszczyźnie w latach 1942 – 1943. Wysiedlenia i Pacyfikacje.
9:35 – 9:50 mgr Piotr Zięba Losy dzieci na Zamojszczyźnie w latach 1942 - 1943
10.00 Przerwa
10:05 – 10:20 mgr Mateusz Sochan Bitwa pod Zaborczewem. Największym zwycięstwem Powstania Zamojskiego.
10:20 – 10:35 Dr Marcin Paluch Siły Niemieckie podczas powstania Zamojskiego
10:35 – 10:50 Dr Rafał Drobik Stosunki AK z innymi organizacjami na Zamojszczyźnie (BCH, NSZ, AL i partyzantka sowiecka)
11:00 mgr Albert Walendowski Zasób materiałów ze zbiorów Ireneusza Cabana i Zygmunta Mańkowskiego znajdujących się w posiadaniu WBP ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Zamojskiego.
W ramach konferencji odbywać będzie się promocja książek Pana Redaktora Roberta Horbaczewskiego
Organizatorzy:
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Kul
Bibliotek Wojewódzka w Lublinie im. H. Łopacińskiego
Koło Naukowe Politologów KUL

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...