79. ROCZNICA IV ROZBIORU RP NA WSCHODZIE

2018 09 17 bis 1 2018 09 17 bis 10 W wigilię zdradzieckiego ataku sowieckiej rosji na II RP 16 września br. w Sarnach nad Słuczem (Ukraina) odbyły się uroczystości poświęcone 79. rocznicy IV rozbioru RP. Msza św. w łacińskim kościele koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza – ks. Władysława poświęcona była pamięci żołnierzy KOP Sarny i wszystkim, którzy zgięli w obronie granicy, zwłaszcza tej wschodniej. Modlitwą objęto również ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w toczącej się obecnie wojnie z rosyjską agresją w Donbasie. Z Polski przybili przedstawiciele Straży Granicznej, którzy czczą pamięć swych poprzedników z Korpusu Ochrony Pogranicza m.in. ufundowali tablicę pamiątkową w tutejszym kościele oraz delegacja Fundacji Niepodległości (uczestniczyliśmy w poszukiwaniach pomordowanych jeńców z KOP w Tynnem). Przybyli również żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy z tutejszej jednostki wojskowej. Warto podkreślić i podziękować przy tej okazji dowództwu tutejszego garnizonu, z którego inicjatywy na byłych koszarach pułku KOP Sarny (a obecnych wojska ukraińskiego) umieścili tablicę upamiętniającą ten fakt. To naprawdę ewenement i serdeczny gest ze strony ukraińskiej za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Po przemówieniu Pani Mer Sarn i Proboszcza złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod oboma ww. tablicami pamiątkowymi. Dołączyli do nas również żołnierze ukraińscy – diakujemo! Uroczystość zakończyły modlitwy o wieczne odpoczywanie obrońców granic, a pięknie wyśpiewana „Wicznaja pamiat” przez prawosławnych diaków mam wrażenie, że jeszcze niesie się po poleskiej równinie nad Słuczem odbijając się od murów niezdobytych* polskich bunkrów w Tynnem.

 2018 09 17 bis 32018 09 17 bis 2

Przedstawiciele Fundacji Niepodległości 17 września zapalili tradycyjnie białe i czerwone znicze w kilku innych miejscach – cmentarzach, grobach miejscach pamięci związanych z martyrologią narodu polskiego na wschodzie. M.in. przy kilku bunkrach w Tynnem, cmentarzach w Przewałach i Lubomlu, na zbiorowej mogile wyekshumowanych ofiar mordów niemieckich i rosyjskich z Grodziska we Włodzimierzu Wołyńskim. Szczególnie wzruszające jak zwykle było odwiedzenie na cmentarzu w Kowlu grobu Anatola Sulika „Dobrego Ducha Polesia”. Peregrynację zakończyliśmy w Polsce pod Strzyżowem zapalając nasze znicze na pomniku upamiętniającym 13 polskich żołnierzy z Armii Kraków zamordowanych tam we wrześniu 1939 r. przez Rabotniczo – Krestijańską Krasną Armię. Mamy nadzieję, że w rocznice tego wydarzenia – 23 IX ktoś z Hrubieszowa zechce pamiętać o tym miejscu.
Jeszcze raz dziękujemy Funkcjonariuszom Straży Granicznej i Żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy za wspólną modlitwę i to, że po raz kolejny udało się nam uczcić 17 września obrońców naszych granic na kresach wschodnich – bezpośrednio na miejscu ich walki i kaźni.

Jan Fedirko, Fundacja Niepodległości, Lublin 07 IX 2018 (tekst i zdjęcia)

* W rejonie umocniony Tynne – bronionym m.in. przez ppor. Jana Bołbota absolwenta KUL – sowieci nie zdołali zniszczyć nawet ogniem artylerii i czołgów polskich bunkrów. Wysadzono je dopiero po zdobyciu uznając za nieprzydatne (przerastające technikę obronna moskali, którzy preferowali DOT-y). Polecamy artykuł o reducie w Tynnem „Podporucznik Jan Bołbott bohaterski dowódca obrony fortyfikacji w Tynnem we wrześniu 1939 roku” w „Kwarcie” nr 3 (4)/2012.

Wiecej zdjęć na tej stronie w Multimedia/galeria; http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/galeria/2010-kontakt-79-rocznica-iv-rozbioru-rp-na-wschodzie

 2018 09 17 bis 5

2018 09 17 bis 6

2018 09 17 bis 7

2018 09 17 bis 4

2018 09 17 bis 8

2018 09 17 bis 9

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...