"POLSKA POD KRZYŻEM" - WSPARCIE WYJAZDU Z LUBLINA

POLSKA pod Krzyzem Baner 300x250 kopiaW związku z inicjatywą "Polska pod Krzyżem" informujemy, że Fundacja Niepodległości zoorganizowała darmowy transport do Włocławka dla 150 osób chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Wyjazd nastąpił 14 września 2019 o godz. 5:00. Powrót w dniu 15 września 2019 około godz.10:00.
Dziękujemy Pani Joannie Rokosz za wysiłek włożony w koordynację wyjazdu.

"Polska pod Krzyżem" jest inicjatywą osób świeckich i duszpasterzy. Wydarzenie jest reakcją na kryzys wiary, który dotyka Kościół. Współorganizatorami wydarzenia są: diecezja włocławska reprezentowana przez JE księdza biskupa Wiesława Meringa oraz Fundacja Solo Dios Basta.
Modlitwa odbyła się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Udział w wydarzeniu wzięło – według Organizatorów – ponad 60 tysiący Polaków. Nie są to pełne dane, ponieważ nie było obowiązku rejestracji – lotnisko we Włocławku może pomieścić nawet milion osób. Miejsce uroczystości jest oddalone tylko o kilka kilometrów Tamy we Włocławku, gdzie w roku 1984 odnaleziono ciało bł. Księdza Jerzego Popilełuszki, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.
Wydarzenie "Polska pod Krzyżem" otrzymało wsparcie ks. abpa Andrzeja Dzięgi – metropolity archidiecezji szczecińsko-kamińskiej, ks. bpa Tadeusza Lityńskiego - ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks. bpa Janusza Stepnowskiego - ordynariusza diecezji łomżyńskiej oraz ks. bpa Jerzego Mazura - ordynariusza diecezji ełckiej.

Owocem spotkania była modlitwa intronizacyjna „Polski Pod Krzyżem”, odmówiona w kluczowym momencie uroczystej liturgii – której treść publikujemy poniżej. Zachęcamy do odwiedzenia strony inicjatywy "Polska pod Krzyżem", prezentującej jej szczegóły i do włączenia się promocję wydarzenia i jego owoców wg własnego uznania.
https://polskapodkrzyzem.pl/

Fotorelację z wydarzenia autorstwa Przemysława i Lucyny Omieczyńskich publikujemy w zakładce Multimedia/Galeria "FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI Z POLSKĄ POD KRZYŻEM": http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/2147-fundacja-niepodleglosci-z-polska-pod-krzyzem

 

MODLITWA UZNAJĄCA CHRYSTUSA NASZYM KRÓLEM

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

Modlitwa intronizacyjna „Polski Pod Krzyżem”, Włocławek, Lotnisko-Kruszyn, 14.09.2019

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...