BOLONIA - OSTATNIA BITWA ŻOŁNIERZY GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA

Bolonia 1945 04 21 defilada 2KP pocztowkaSiedemdziesiąt pięć lat temu, 21 kwietnia 1945, o godz. 06:05 9.Batalion Strzelców Karpackich z 3.Brygady Strzelców Karpackich wkroczył jako pierwszy do Bolonii i zawiesił na ratuszu polską flagę. Wyzwolenie miasta było ostatnią bitwą, jaką stoczyli na chwalebnym szlaku bojowym w Italii żołnierze 2.Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Wyzwolenie Bolonii miało duże znaczenie dla ostatecznej klęski Niemiec na froncie włoskim.
Oddziały 2.Korpusu Polskiego wkroczyły do miasta witane owacyjnie przez ludność (n/z). Szybki manewr polskich jednostek, w którym 4.Wołyńska Brygada Piechoty oskrzydliła siły niemieckie, zmusił przeciwnika do szybkiego opuszczenia miasta. Uchroniło to Bolonię od zniszczeń, które byłyby nieuniknione w przypadku przeprowadzenia amerykańskiego bombardowania, planowanego do przełamania oporu Niemców.
W efekcie Polacy wkraczali do Bolonii wśród entuzjazmu mieszkańców. Senat Bolonii wręczył żołnierzom polskim 215 specjalnie wybitych pamiątkowych medali z napisem "Al liberatori che primi entrarono in Bologna 21 Aprile 1945 – per benemerenza" ("Oswobodzicielom, którzy pierwsi weszli do Bolonii 21 kwietnia 1945 – w dowód zasługi").
75. rocznica ostatniej bitwy 2.Korpusu Polskiego miała być upamiętniona poprzez uroczystości w Bolonii z osobistym udziałem Weteranów, planowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Fundacja Niepodległości oferowała do ich oprawy historyczne pojazdy wojskowe w barwach jednostek 2.Korpusu Polskiego z naszej kolekcji. Niestety pandemia przekreśliła te plany. Jednak we wtorek 21 kwietnia 2020 kierujący UDSKIOR min. Jan Józef Kasprzyk złoży o godz. 10:30 kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, na którego tablicach znajduje się też inskrypcja "BOLONIA 9 - 21 IV 1945". W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona zostanie o godz. 11:00 Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących wyzwolicieli włoskiego miasta, której przewodniczył będzie biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek.
n/z Tryumfalne powitanie oddziałów polskich w Bolonii - 21 kwietnia 1945 /foto archiwalne z kolekcji Fundacji Niepodległości. Inne archiwalne fotografie prezentujemy poniżej.

 

Bolonia 1945 2KP Jeep Dziewczyna

 

Bolonia 1945 2KP Zandarm Dziecko

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...