PRZY BLASKU ŚWIECY NIEPODLEGŁOŚCI

2020 11 11 COB

Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie gorąco zachęca, aby 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości o godzinie 19:18 – co nawiązuje do roku odrodzenia Polski po 123 latach niewoli – przy zapalonej Świecy Niepodległości podziękować Opatrzności za wolną Ojczyznę i prosić o dalszą nad Nią opiekę.

Świeca stanowi miniaturę Świecy Niepodległości znajdującej się w Świątyni Opatrzności Bożej i upamiętnia 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Świeca Niepodległości została ofiarowana polskim kardynałom przez papieża Piusa IX w 1867 roku z życzeniem, aby przywieźli ją do Warszawy, dopiero wówczas, gdy Polska będzie już wolna. W 1920 roku świeca trafiła do naszej Ojczyzny. Od 3 czerwca 2018 znalazła swoje miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie zapalana tutaj każdego roku w Święto Niepodległości na znak wolnej Polski. Chcemy, aby ta świeca stała się symbolem naszej modlitwy w intencji Ojczyzny.

Oczywiście kto nie zdążył nabyć świecy zachęcamy za Duszpasterzami Świątyni Opatrzności Bożej – wotum narodu polskiego w podzięce za przyjęcie Konstytucji 3 maja 1791 r - do zaopatrzenia się w nią na następny rok, zaś w br. zapalmy po prostu świece jakie kto posiada, a modlić każdy się może. 
https://www.centrumopatrznosci.pl/swieca/ 

Zachęcamy również do wywiszenia Flagi Polski w oknach mieszkań, przed domostwami, podróżujących samochodami na autach.

 

NIEZWYKŁE LOSY ŚWIECY NIEPODLEGŁOŚCI!
Niezwykła jest historia świecy, zwanej Świecą Piusową lub Świecą Niepodległości. Wszystkie osoby, które pośrednio lub bezpośrednio są z tą świecą związane, trwale zapisały się w historii Rzeczypospolitej.
Pierwszą z nich jest Jozafat Kuncewicz, arcybiskup Kościoła unickiego w diecezji połockiej w czasach I Rzeczypospolitej. Dzięki jego gorliwej pracy misyjnej Kościół ten, powstały w wyniku podpisania Unii Brzeskiej (1596) katolicki Kościół obrządku wschodniego rozwijał się, propagując związek z polskością i utrudniając rusyfikację tych ziem przez carat. Zamordowany w 1621 roku został beatyfikowany w roku 1643, a kanonizowany w roku 1867 przez Piusa IX.
Papież Pius XI pisał o św. Jozafacie w swej encyklice (1923): Nikt chyba nie wsławił bardziej ich imienia (Słowian wschodnich), nikt bardziej nie przyczynił się do zbawienia tych ludów, jak właśnie ów pasterz i apostoł, zwłaszcza gdy swą krew przelał za jedność świętego Kościoła, a święty Jan Paweł II nazywał go Apostołem Pojednania.

Pius IX, który kanonizował Jozafata Kuncewicza (bazylianina unickiego arcybiskupa połockiego), był wielkim przyjacielem Polski i Polaków. Współcześni nadali mu przydomek Defensor Poloniae – Obrońca Polski – kraju, którego w momencie kanonizacji już od 72 lat nie było na mapie Europy, sama zaś uroczystość odbyła się ledwie trzy lata po umilknięciu ostatnich strzałów Powstania Styczniowego.

Papież utrzymywał kontakty z Rządem Narodowym oraz jego wysłannikami i szukał wsparcia dla insurekcji wśród mocarstw europejskich, cara zaś wzywał do zaprzestania represji. Wielokrotnie zapewniał o swej modlitwie w intencji Polski za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli), którego beatyfikował i nazywał szczególnym opiekunem naszej Ojczyzny). W okresie prowadzenia przez Prusy tzw. Kulturkampfu, który na terenie zaboru pruskiego miał na celu zlikwidowanie tożsamości narodowej polskiego społeczeństwa, bronił praw Kościoła, a uwięzionego arcybiskupa poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego mianował kardynałem, co zmusiło władze do uwolnienia hierarchy. Pius IX występował w obronie unitów, których carat zmuszał do przyjęcia prawosławia, przeciwstawiał się rusyfikacji nabożeństw. W 1877 roku zwracając się do pielgrzymki z ziem polskich powiedział: miejcie nadzieję, wytrwałość, odwagę i módlcie się, a ciemięzcy wasi runą i Królestwo Polskie powróci. Został beatyfikowany 3 września 2000 roku przez Jana Pawła II.
Na kanonizację Jozafata Kuncewicza przybyły do Rzymu rzesze wiernych Polaków ze wszystkich trzech zaborów. Po zakończeniu uroczystości Pius IX polecił, by świeca stojąca przy ołtarzu była przechowywana przez Zmartwychwstańców w Kolegium Polskim w Rzymie do czasu odzyskania niepodległości przez Polskę. Powiedział:
ZANIEŚCIE TĘ ŚWIECĘ DO KOLEGIUM POLSKIEGO, NIECH TAM TAK DŁUGO POZOSTANIE AŻ JĄ ZE SOBĄ DO WOLNEJ WARSZAWY ZABIORĄ.
I stało się tak, choć na ten dzień przyszło czekać kolejne 51 lat.
W grudniu 1919 roku kolejny papież, Benedykt XV wręczył dwóm polskim biskupom – Prymasowi Polski Edmundowi Dalborowi i metropolicie warszawskiemu Aleksandrowi Kakowskiemu birety kardynalskie. Mianowanie dwóch hierarchów kardynałami podnosiło znaczenie odradzającej się Polski i stanowiło świadectwo jej łączności z Kościołem. W trakcie tej uroczystości Benedykt XV wyraził nadzieję, że świeca Piusa IX, która może być już przewieziona do Warszawy będzie symbolem promieniującego z Kościoła światła.
Aleksander KakowskiAleksander Kakowski arcybiskup metropolita warszawski jest uznawany za jednego z Ojców niepodległości Polski. Był wybitnym mężem stanu, członkiem Rady Regencyjnej, jednym z organizatorów Akcji Katolickiej.

Edmund Dalbor arcybiskup gnieźnieński i poznański miał wielkie zasługi w organizacji Kościoła odrodzonej Polski. Jego zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym przyniosło mu przydomek „wielkiego jałmużnika całej Polski”. Wspierał zaangażowanie duchowieństwa w powstanie wielkopolskie, zezwolił także na udział wielkopolskich księży w działaniach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i Śląsku. Rzeczpospolita, doceniając działania Prymasa, już w 1921 r. nadała mu Order Orła Białego, a jednocześnie Prezydent powołał go na pierwszego kanclerza kapituły tego odznaczenia.
W 1920 roku przywiezioną przez obu purpuratów świecę wniesiono w uroczystej procesji do warszawskiej archikatedry i tam, podczas uroczystej Mszy Świętej, zapalił ją najwyższy przedstawiciel władzy odrodzonej Polski, marszałek Sejmu ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński, jako widomy znak tego, że Ojczyzna nasza wolność odzyskała!

Kazanie podczas tej Eucharystii wygłosił biskup przemyski Józef Pelczar. Powiedział między innymi: Nadszedł wielki dzień! Radujmy się i weselmy! Ta świeca jest dla nas jakby drogim posłem z Watykanu. Radujmy się ze wskrzeszenia ojczyzny, lecz trwóżmy o jej przyszłe losy. Błagać trzeba Pana, aby nie opuszczał Polski, aż do końca wieków. Ta świeca jest jakby drogowskazem posłannictwa naszego narodu.

Świeca Piusa IX, którą nazywamy Świecą Niepodległości, była od tamtego czasu przechowywana w warszawskiej archikatedrze. Po wybuchu II wojny została przeniesiona do kaplicy seminaryjnej, co uchroniło ją od losu zburzonej podczas Powstania Warszawskiego katedry. Potem przeniesiono ją do kościoła seminaryjnego przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie trafiła do Świątyni Opatrzności Bożej i od tamtej pory pozostaje już w niej na stałe, eksponowana przy ołtarzu.

W czasie XI Święta Dziękczynienia zapalił ją Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Powiedział wówczas między innymi: Dziś spotkał mnie zaszczyt, że mogłem ją zapalić po raz drugi. Znów w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce. (…) Jako wierny i syn naszej ojczyzny – wrócę jednak do wielkiej zasługi polskiego Kościoła i jego pasterzy w tym, że odzyskaliśmy i mamy niepodległą oraz wolną Polskę. To ponad sto lat temu, jeszcze w XIX wieku ‒ poczynając od czasów powstania styczniowego ‒ gdy ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński został zesłany przez Moskwę na Wschód za to właśnie, że stał na straży wolnej Polski. To potem wielkie dzieło realizowane przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego. To wielkie dzieło kard. Augusta Hlonda. To wielkie dzieło prymasa Stefana Wyszyńskiego. To cierpienie i męstwo ks. abpa Antoniego Baraniaka. To wielka służba naszego świętego papieża Jana Pawła II ‒ a wcześniej biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły. To wreszcie służba dla Kościoła i narodu realizowana przez ks. prymasa Józefa Glempa.

Od tej pory Świeca Niepodległości będzie zapalana każdorazowo podczas Eucharystii w czasie kolejnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

https://www.centrumopatrznosci.pl/poznaj-niezwykla-historie-swiecy-niepodleglosci/

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...