NIE DAJMY SIĘ ODDZIELIĆ OD PRAWDY

SOS W LALUSIANie dajmy się oddzielić od prawdy tak jak Patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych sierż. Józef Franczak „LALUŚ”. Te wymowne słowa dobrze oddają istotę poniedziałkowych uroczystości 13 czerwca 2022 nadania dla SOS-W w Kozicach Dolnych z inicjatywy P. dyr. Elżbiety Gaudy, zespołu pedagogicznego i rodziców podopiecznych imienia ostatniego Niezłomnego Żołnierza podziemia antykomunistycznego w Polsce. Wypowiedział je ks. kan. Stanisław Duma , który wraz z kapelanem Ośrodka ks. Bogusławem koncelebrował polową Mszę św. na rozpoczęcie tego jakże wzruszającego wydarzenia.
Wśród wielu pięknych słów jakie padły przy tej okazji niezmiernie ważne wydają się te o codziennym patriotyzmie mieszkańców tej ziemi, bez którego sierż. Józef Franczak ps. „Laluś” nie zdołałby tak długo – do jesieni 1963 r. – bronić z godnością honoru żołnierza WP i Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponad 200 osób - rodzin – z ziemi piaseckiej pomagało Ostatniemu spośród Niezłomnych!
Należy podkreślić, że dosłownie wszyscy mówili tylko i wyłącznie o Żołnierzach NIEZŁOMNYCH. Promowanie tego pozytywnego określenia m.in. przez naszą Fundacje zaczyna przynosić efekty.
Gratulując zespołowi SOSW w Kozicach Dolnych, który decyzją Rady Powiatu Świdnik – po długich staraniach - nosi teraz zaszczytne imię sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” oraz wielu wspierającym inicjatywę ludziom dobrej woli – zwłaszcza ze Świdnika, na czele z Komendantem Marszu LALUSIA Michałem Kamelą dziękujemy za takie właśnie upamiętnienie naszego bohatera na jego rodzinnej ziemi.
Dziękujemy również za mini koncert pieśni patriotycznych z Hymnem Specjalnego Ośrodka – tekst poniżej w rozwinięciu wiadomości – ale przede wszystkim plenerowe przedstawienie teatralne. Inscenizacja losów partyzanckich w wykonaniu Podopiecznych Ośrodka była naprawdę wzruszająca.

Fotorelacja z wydarzenia autorstwa Jana Fedirko na tej stronie w zakładce Multimedia/Galeria: https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/2531-nadanie-sos-w-w-kozicach-dolnych-imienia-sierz-jozefa-franczaka-ps-lalus

  Wśród uczestników uroczystości – zaproszonych gości - byli m.in.: Marek Franczak – syn śp. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” - wraz z małżonką Barbarą oraz synem Cezarym, Przemysław Czarnek (Min. Edukacji i Nauki), Artur Soboń (Sekretarz Stanu w Min. Finansów), Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty), Waldemar Jakson (Burmistrz Świdnika). Michał Kamela (Komendant Marszu LALUSIA), Kajetan Rajski (Kwartalnik Wykleci – z Krakowa), Łukasz Reszka (Starosta Świdnicki), Andrzej Mańka (Przewodniczący Rady Powiatu Świdnik), Piotr Gawryszczak – z ważnym wystąpieniem - i Jacek Bury
(Komendanci Wojewódzcy OHP w Lublinie). IPN reprezentowany był przez R. Derewende (dyr. Oddz. IPN w L-nie) oraz T. Panfila (który odczytał list od A. Hlebowicza dyr. BEN IPN). Odczytano również list od J. J. Kasprzyka – szefa UdSKiOR. Fundacje Niepodległości reprezentował Jan Fedirko.
Spośród środków społecznego komunikowania całość relacjonowała TV Trwam (P. Marian Widalski).

Tekst i foto Jan Fedirko, Fundacja Niepodległości, Kozice Dolne 13 VI 2022

Hymn SOS W w Kozicach Dolnych

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...