mega888 UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE PPOR. HENRYKA WIELICZKI PS. „LUFA”

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE PPOR. HENRYKA WIELICZKI PS. „LUFA”

2022 VI 29 bisLubelska nekropolia przy Lipowej była miejscem pochówku kolejnego Niezłomnego Żołnierza Wyklętego. 29 czerwca 2022 r. pożegnaliśmy śp. ppor. Henryka Wieliczko ps. Lufa. Jego szczątki zostały odnalezione w 2021 r. przez ekipę IPN na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Komunistyczni oprawcy porzucali tam zamordowanych na Zamku Lubelskim. Żołnierz zbrojnego podziemia antykomunistycznego „Lufa” był oficerem czasu wojny. Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk określił go również jako "żołnierza kresowego".

Szlak bojowy i życiorys porucznika poniżej – za str. IPN https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/167068,Uroczystosci-pogrzebowe-ppor-Henryka-Wieliczki-ps-Lufa-Lublin-29-czerwca-2022.html

Fotorelacja z wydarzenia autorstwa Jana Fedirko na tej stronie w zakładce Multimedia/Galeria:https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/multimedia/2549-ppor-henryka-wieliczki-ps-lufa-pochowany-w-lublinie

Lubelskie uroczystości pogrzebowe ppor. Henryka Wieliczki „Lufy” zgromadziły rodzinę, najbliższych i niestety nielicznych uczestników – poza oficjalnymi przedstawicielami instytucji. Sytuację ratowali Patrioci Bydgoscy. Przedstawiciel Fundacji Niepodległości zapalił na grobie Bohatera zbrojnego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego tradycyjnie białe i czerwone znicze.
Pochówek odbył się z ceremoniałem państwowym oraz asystą wojskową. Poprzedziła go Msza Św. w intencji pomordowanego w kościele Garnizonowym w Lublinie po czym kondukt pogrzebowy udał się Al. Racławickimi i ul. Lipową na cmentarz. Uroczystości pogrzebowe zorganizował IPN w Lublinie - Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa.
Spośród władz byli reprezentowani bądź przesłali okolicznościowe listy m.in.: Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki z listem od prezesa RM Mateusza Morawieckiego, poseł Krzysztof Choma z listem od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Wojewodowie Lubelscy Lech Sprawka i Robert Gmitruczuk, IPN reprezentowali wiceprezes Krzysztof Szwagrzyk oraz Marcin Krzysztofik z-ca naczelnika Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Wojsko Polskie wystawiło m.in. kompanię honorową 2LBOT. Z WOT przybył również poczet sztandarowy 4W-MBOT, której 43 Bat. Piechoty Lekkiej z Braniewa będzie nosił imię ppor. Henryka Wieliczko ps. „Lufa”.

Tekst i foto Jan Fedirko, Fundacja Niepodległości, Lublin 29 VI 2022 r.

 Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, s. Bolesława i Jadwigi z domu Grochowskiej, ur. 18 sierpnia 1926 roku w Wilnie. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK w Obwodzie Postawskim. We wrześniu 1943 r. dołączył do oddziału kapitana Wincentego Mroczkowskiego „Zapory”, pozostałego po rozbitym przez partyzantkę sowiecką oddziale AK porucznika Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Po utworzeniu jesienią 1943 5. Brygady Wileńskiej AK wstąpił w jej szeregi, uczestnicząc w najważniejszych bitwach: z Niemcami – 31 stycznia 1944 r. pod Worzianami, oraz z partyzantką sowiecką – 2 lutego 1944 r. pod Radziszunami. Po rozwiązaniu brygady 23 lipca 1944 r. pod Porzeczem na Grodzieńszczyźnie, usiłował przedostać się do Puszczy Augustowskiej, gdzie dowódca – major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – wyznaczył koncentrację. „Ogarnięty” przez wojska sowieckie został przymusowo wcielony do ludowego wojska Polskiego – do 6. batalionu zapasowego Wojska Polskiego w Dojlidach koło Białegostoku. Zdezerterował z niego w październiku 1944 r. i z powrotem dołączył do oddziału majora „Łupaszki”.
Jego bardzo duże doświadczenie bojowe sprawiło, iż wiosną 1945 r. w ramach odtwarzanej na Białostocczyźnie 5. Brygady Wileńskiej AK objął stanowisko zastępcy dowódcy 4. szwadronu, zyskując w toku walk pełne uznanie swoich przełożonych. Wyrazem tego był awans do stopnia wachmistrza, a później podporucznika czasu wojny, jak również wniosek z 15 sierpnia 1945 r. o odznaczenie Krzyżem Walecznych, złożony przez majora „Łupaszkę” z następującym uzasadnieniem: „W każdej akcji świeci przykładem odwagi i bohaterstwa żołnierzom”.
Po kolejnej demobilizacji brygady, we wrześniu 1945 r., kontynuował działalność w szeregach patroli dywersyjnych na Pomorzu. Z rozkazu „Łupaszki” ściągał zdemobilizowanych żołnierzy do miejsca formowania brygady w okolicach Sztumu. Był dowódcą pierwszego patrolu leśnego brygady w Borach Tucholskich. Od połowy kwietnia 1946 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy oddziału kadrowego w odtwarzanej na Pomorzu brygadzie, a od początku maja 1946 r. – dowódcy 4. kadrowego szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK. Jego akcje cechował dynamizm, umiejętność panowania nad rozwojem sytuacji oraz zdolność podejmowania błyskawicznych decyzji. Dowodzony przez niego pododdział był zdecydowanie najruchliwszą jednostką wileńską na Pomorzu. Jako jedyny przemierzył kilkakrotnie Warmię i Mazury, znacząc swój szlak bojowy sukcesami. Szwadron dotrwał do amnestii 1947 r., kiedy uległ samorozwiązaniu.
Po demobilizacji pododdziału „Lufa” dołączył do działającej na Podlasiu 6. Brygady Wieleńskiej AK kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”. Pozostawał oficerem bez przydziału w 3., a później 2. szwadronie.
Urlopowany z powodu śmiertelnej choroby ojca, został aresztowany w czasie drogi powrotnej z Lublina do oddziału, na stacji kolejowej Siedlce 23 czerwca 1948 r., zadenuncjowany przez agenta UBP. Po przewiezieniu pod siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego podjął próbę ucieczki, podczas której został postrzelony przez funkcjonariuszy MO. Został umieszczony w Szpitalu Powiatowym w Siedlcach, gdzie przeszedł operację. Przez trzy dni odmawiał składania zeznań, celem ochrony pozostających w lesie członków oddziału.
1 lipca 1948 r. został przekazany do dyspozycji WUBP w Lublinie i umieszczony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Przeszedł bardzo intensywne śledztwo. 24 lutego 1949 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie w trybie doraźnym na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 marca 1949 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.
8 listopada 2007 r. został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Szczątki Henryka Wieliczki zostały odnalezione w kwietniu 2021 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie, w czasie prac prowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod nadzorem prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Informację o jego identyfikacji podano do publicznej wiadomości w dniu 24 września 2021 r.

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/150920,Ppor-Henryk-Wieliczko-Lufa-odnaleziony.html

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...