NAGRODY „DLA DOBRA WSPÓLNEGO” PRZYZNANE PO RAZ SIÓDMY

008 20221115 Andrzej Duda Gala Nagrody Dla Dobra Wspolnego fot JakubSzymczuk 8182 WWW

Po raz siódmy Andrzej Duda wręczył statuetki Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim we wtorek 15 listopada 2022, wzięła udział także Pierwsza Dama.

– To bardzo ważny dla nas, jako Pary Prezydenckiej, element naszej działalności – pokazywanie, że można, że warto, że w ten sposób budowane jest społeczeństwo obywatelskie. Jak bardzo istotna jest ta rola także dla rozwoju naszego kraju, społeczeństwa i dla nas jako narodu – mówił Andrzej Duda

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach, a laureaci wyłaniani są poprzez rekomendacje członków Kapituły Nagrody. Wyróżnienie honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. W uroczystości Parze Prezydenckiej towarzyszyli Kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP, doradcy i członkowie Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. Wśród nich był także Przemysław Omieczyński wraz z Małżonką. Od roku 2016 Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości jest członkiem Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”, opiniującej dla Prezydenta RP zgłaszane kandydatury.

Laureaci tegorocznej edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” w poszczególnych kategoriach:

Człowiek–lider
Agnieszka i Tomasz Polkowscy – Fundacja „Dziecko i Rodzina”, metodycy, trenerzy szkoleniowi, są rodziną zastępczą; stworzyli przy współpracy z władzami samorządowymi warunki dla niemal setki dzieci z Ukrainy, na co dzień zaangażowani w pomoc rodzinom biologicznym usiłującym odzyskać dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Instytucja–organizacja
Fundacja Rodzin Górniczych – oferuje pomoc materialną dla rodzin górników, w których rodzic pracujący poniósł śmierć lub został inwalidą górniczym. Fundacja pomaga także w przypadku, gdy rodzina górnika żyje w niedostatku lub jest w trudnej sytuacji materialnej, np. są dzieci z niepełnosprawnością.

Dzieło–przedsięwzięcie, projekt
Grupa PARASOL – zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy w ramach współpracy organizacji pozarządowych, władz publicznych, podmiotów gospodarczych, osób prywatnych; jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesie wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz. Grupę tworzą m.in. Stowarzyszenie EKOSKOP, Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Związek Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl, Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q i wiele innych podmiotów. Grupa współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego
Monika Zima–Parjaszewska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; ma wielkie zasługi w zakresie likwidacji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia modelu wspieranego podejmowania decyzji. Walczy o pełną podmiotowość osób z każdym rodzajem niepełnosprawności – zgodnie z obowiązującymi w Polsce postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Stworzyła program szkolenia self–adwokatów, osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu.

Obszerna relacja z uroczystości, wraz pełnym tekstem przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest dostępna na stronach Kancelarii Prezydenta RP, pod linkiem:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/nagrody-dla-dobra-wspolnego-przyznane-po-raz-siodmy,61034

Źródło: KPRP / Foto: Jakub Szymczuk, KPRP

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...