mega888 50. ROCZNICA ODEJŚCIA NA WIECZNĄ WARTĘ GENERAŁA K.J. ZIEMSKIEGO

50. ROCZNICA ODEJŚCIA NA WIECZNĄ WARTĘ GENERAŁA K.J. ZIEMSKIEGO

Tablica_gen._K._Ziemskiego_Nasutow._jpg.jpg„Odchodzi od nas obywatel-żołnierz, szermierz Wolności, Prawdy, Dobra i Piękna.” Tak w jednym z nekrologów żegnano gen. Karola Jana Ziemskiego zmarłego na wychodźstwie w Londynie.
17 I 2024 roku mija pół wieku kiedy to na wieczną wartę odszedł jeden z najznamienitszych synów ziemi Lubelskiej - generał brygady Karol Ziemski ps. „Wachnowski”. Urodzony 27 maja 1895 r. w Nasutowie (obecnie gmina Niemce, Powiat Lubelski Ziemski). Edukację rozpoczął w Nasutowie, zaś od 1906 roku uczęszczał do Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie, gdzie w czerwcu 1914 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Po wybuchu I wojny światowej ukończywszy szkołę oficerską w Kijowie (armii carskie) w styczniu 1918 roku zgłosił się do I Korpusu Polskiego gen. Dowbór-Muśnickiego. Wraz z odzyskaniem niepodległości na ochotnika zaciągnął się do Wojska Polskiego. Organizował Warszawski Batalion Legii Akademickiej. Wkrótce wyruszył na front do Galicji. W stopniu porucznika brał udział w walkach o Lwów, już jako kapitan w wojskach liniowych walczył podczas wojny z moskalskimi bolszewikami. Jako oficer dyplomowany Sztabu Generalnego WP wykładał w Wyższej Szkole Wojennej. We wrześniu 1939 na czele 36 pułkiem piechoty Legii Akademickiej broni twierdzy Modlin. Po powrocie do stolicy z niewoli niemieckiej (jako ranny zostaje z niej zwolniony) rozpoczął działalność konspiracyjną zostając komendantem oddziałów bojowych Polskiego Związku Wolności. Przyjął pseudonim Wachnowski. Napisał podręcznik taktyki „Instrukcja walki powstańczej”. Po wybuchu Powstania Warszawskiego dowodził Grupą Północ Armii Krajowej i obroną Starego Miasta. We wrześniu 44 r. został mianowany na zastępcę dowódcy Powstania. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego objął kierownictwo Polskiej Misji Łącznikowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Po wojnie pozostał na emigracji. W Londynie współorganizował Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Koła AK. W 1963 powołany do Rady Narodowej na uchodźstwie. W 1964 roku mianowany przez gen. Wł. Anders do stopnia generała brygady.

Kawaler Orderów: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Krzyż Virtuti Militari IV i V klasy. Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż AK, Krzyż Kombatancki.
Jak czytamy we wspomnianym nekrologu: „Jego życie pozostaje dla nas przykładem ofiarnej i bezinteresownej służby Polsce”.
Sumptem Fundacji Niepodległości w nasutowskim kościele dziesięć lat temu odsłonięto tablicę pamiątkową „Wachnowskiego” (foto poniżej – w rozwinięciu tej informacji).
Dorobek naszego bohatera stara się kontynuować, a zwłaszcza przekazywać dla młodego pokolenia Towarzystwo Edukacji Patriotycznej gen. K. Ziemskiego w Nasutowie.
Biogram Generała (powstały w ramach projektu FN Rok Żołnierzy Tułaczy – 2014) poniżej:

 

 gen._K.J._Ziemski.png

Tablica_gen._K._Ziemskiego_Nasutow._jpg.jpg

Jan Fedirko, FN, TEP im. Gen. K. Ziemskiego, L-n I 2024 r.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...