mega888 Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka zorganizowało 11 listopada, w ramach obchodów Święta Narodowego, otwartą imprezę edukacyjno-sportową – IX Biegi Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia galerii

Zawody odbywają się corocznie w Świdniku w centrum miasta, na placu Konstytucji 3 Maja i przyległej ulicy Niepodległości. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu świdnickiego. W praktyce uczestnikami są również osoby pochodzące z innych powiatów Lubelszczyzny, a nawet innych województw. Impreza gromadzi także ogromną rzeszę dorosłych, przede wszystkim rodziców i opiekunów uczestników sportowej rywalizacji. W obecnej edycji zawodów wzięło udział 1240 osób.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości historycznej poprzez uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego oraz promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie sportu wśród mieszkańców powiatu.

Systematycznie realizując ten cel, kształtujemy właściwe postawy społeczne. Integrujemy mieszkańców powiatu i włączamy do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Umacniamy poczucie przynależności do naszej „małej ojczyzny” oraz tożsamość narodową. Przyczyniamy się do podnoszenia poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców powiatu oraz wykształcenia u młodzieży nawyku aktywnego i zdrowego wykorzystania wolnego czasu. Dzięki tej akcji docieramy do dzieci i młodzieży z różnych środowisk, również zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tegoroczne zadanie zrealizowaliśmy w partnerskiej współpracy z gminami powiatu świdnickiego, ROPS w Lublinie oraz z placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, sponsorami. Naszą inicjatywą zainteresowaliśmy Marszałka Województwa Lubelskiego, który objął Biegi Niepodległości honorowym patronatem. Pozyskaliśmy także patronat medialny TVP Lublin, Telewizji Kablowej Świdnik, Kuriera Lubelskiego, Głosu Świdnika, Radia Lublin i portalu internetowego Świdnik Wysokich Lotów.

Udało nam się zaprosić gości specjalnych: Monikę Marzec i Izabelę Puchacz, wybitne zawodniczki, byłe reprezentantki Polski w piłce ręcznej. Podczas otwarcia zawodów zaproszone gwiazdy sportu zachęcały do aktywnego, zdrowego stylu życia. Obie panie były obecne wśród uczestników przez cały czas zawodów i na koniec wzięły udział w ceremonii wręczania nagród.

Przeprowadziliśmy 13 biegów z podziałem na kategorie wiekowe i ze względu na płeć. Na linii startu wręczono uczestnikom pamiątkowe koszulki sportowe. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik otrzymał ciepłą herbatę i drożdżówkę.

W trakcie ustalania wyników pani Grażyna Ćwiklak – pedagog i działaczka społeczna –skierowała do zgromadzonych żarliwe, patriotyczne przesłanie, inspirowane książką Antoniego Chołoniewskiego Duch dziejów Polski . Potem wspólne śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, które intonował znany świdnicki wokalista Jacek Zakrzewski. Wszystko to znakomicie uwydatniło nastrój Święta Niepodległości.

Na koniec znalazło się jeszcze trochę czasu, aby w trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi w ruchu drogowym przeprowadzić błyskawiczny konkurs o tej tematyce. Nagrodami za trafne odpowiedzi były zestawy bezpiecznego rowerzysty.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii biegów otrzymali puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i książek o tematyce patriotycznej. Nagrody rzeczowe otrzymali również najstarszy i najmłodszy uczestnik biegów. Pozostałe, liczne nagrody (w tym 2 rowery) rozlosowano wśród wszystkich osób, które dotarły do mety. Dodatkowo każdy zawodnik, który zajął 9. i 11. miejsce w poszczególnej kategorii biegów otrzymał książkę Duch dziejów Polski.

Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną, sędziowską, medyczną i organizacyjną, sprawowaną przez odpowiednio wykwalifikowanych wolontariuszy. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za zaangażowanie i pomoc młodzieży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i grupy mundurowej PCEZ w Świdniku.

Pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego użyczenia środków transportu, potrzebnego sprzętu, lokalu udzieliły nam: Straż Pożarna, Policja, ZHP, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejski Ośrodek Kultury.

Wszystkim, którzy przez swoją ofiarną pomoc przyczynili się do tego, że IX Biegi Niepodległości miały tak atrakcyjna formę, składamy serdeczne podziękowania.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...