mega888 Sprawozdanie z prac konserwatorskich i robót remontowo-budowlanych przy zabytkach na Ukrainie

Sprawozdanie z prac konserwatorskich i robót remontowo-budowlanych przy zabytkach na Ukrainie

Click to enlarge image Grb Antoniego Kamiskiego_web.jpg2016 rok to kolejny, czwarty z rzędu rok intensywnych działań Fundacji na dawnych Kresach Wschodnich. Jednym z aspektów szeroko rozumianej akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na tym  terenie było podjęcie przez nas prac konserwatorskich w stosunku do zabytków pozostających za wschodnią granicą. W tym roku przeprowadziliśmy działania w ramach dwóch projektów  obejmujących obiekty zlokalizowane w  Drohobyczu i Rudkach.

 

 

Kościół parafialny pod wezw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach – konserwacja ołtarza bocznego ku czci Męki Pańskiej – I etap   
Rudki to miejscowość związana z rodem Fredrów.  Tu właśnie, po latach napoleońskiej wojaczki i tułaczki, powrócił  Aleksander Fredro, a po śmierci w 1876 r. został pochowany w tutejszym kościele parafialnym.
W roku 2016 r. Fundacja zainicjowała swoją działalność w miasteczku związanym z wielkim komediopisarzem. We wrześniu zakończony został I etap prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu bocznym ku czci  Męki Pańskiej. Działania poprzedzone zostały wykonaniem badań stratygraficznych. Następnie zdemontowano elementy wystroju ołtarza.  Po zatruciu drewnojadów, podklejono osłabione grunty i warstwy malarskie, usuwając wtórne elementy. Osobnym działaniom poddany zosał krucyfiks -  usunięto  przemalowania metodą  mechaniczną i chemiczną z użyciem rozpuszczalników organicznych, dobranych po próbach.  Całkowicie usunięto  stare warstwy  podkładów pod złocenia.  Dorzeźbione zostały  brakujące elementy snycerskie (na podstawie zachowanych). Uzupełniono drewnianymi flekami i kitami miejsca
ubytków  drewna oraz założono  i opracowano  warstwy  gruntów klejowo¬kredowych.  I etap zakończył się przygotowaniem nowych  podkładów pod złocenia.  
Wykonanie powyższego zadania Fundacja zleciła dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki, Panu Tomaszowi Junikowi. Prace rozpoczęły się w lipcu b.r. Mamy nadzieję, że staną się  początkiem sukcesywnego przywracania świetności wnętrzu kościoła.
Roboty  wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich,   w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Nagrobki zlokalizowane zlokalizowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu
W bieżącym roku  Fundacja Niepodległości wykonała następny etap  prac remontowo-porządkowycjh przy kolejnych 38 nagrobkach.  Od  2013 roku przeprowadziliśmy prace w stosunku do 163 obiektów. Tym razem wybranych zostało 38 nagrobków. Roboty polegały głównie na  odkopywaniu zasypanych konstrukcji, scalaniu rozbitych elementów, czyszczeniu i  pracach murarskich. W stosunku do obiektów metalowych wykonane zostały prace konserwujące i zabezpieczające. Przy okazji uporządkowane zostało najbliższe otoczenie grobów.  
Należy podkreślić, że części nagrobkom,  zakwalifikowanym  pierwotnie jako NN, dzięki wykonanym pracom przywrócona  została tożsamość.
Powyższe roboty  wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac,  w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Piotr Mazur

 

mkidn LOGO 01 cmyk


2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...