mega888 Nowy numer rocznika naukowego "Prawo i Polityka"

Nowy numer rocznika naukowego "Prawo i Polityka"

prawo i polityka okladka nr 5 web3Ukazała się 5 - ty numer rocznika naukowego "Prawo i Polityka". Poniżej podajemy pełny spis treści najnowszego numeru.

prawo i polityka okladka nr 5 web3Artykuły
Dr Michał Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Transnarodowa współpraca europejskich chrześcijańskich demokratów w latach 1919-1945.
Dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Międzynarodowe prawo zwyczajowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii.
Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, Instytut Nauk Prawnych PAN Stany wyjątkowe w systemach konstytucyjnych. Doświadczenie 13 grudnia 1981 a teoria i praktyka stanów nadzwyczajnych.
Dr Łukasz Wojciechowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Dr Radosław Żmigrodzki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - Mechanizm kwotowy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku.
Dr Szymon Bachrynowski, PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Mgr Paweł Witecki, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  -

 

Wymiary nacjonalizmu baskijskiego.
Przeglądy i materiały
Prof. dr hab. Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński, „Integracja europejska jako źródło wzrostu" - priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (CzęśćII).
Mgr Andriy Hachkevych, Politechnika Lwowska, Ludwika Ehrlicha koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej (wybrane aspekty).
Mgr Katarzyna Orzechowska, Uniwersytet Łódzki, Kilka uwag de legeferenda do regulacji art. 384 Kodeksu wyborczego.
Recenzje i omówienia
Mgr Roksana Studzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rosyjska muzyczna kultura alternatywna, czyli omówienie książki Konstantego Usenko pt. „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu , Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 408.

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...