mega888 Podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą

Podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą

ROB 312630 czerwca 2015 w Muzeum Lubelskim – w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w. (sala z obrazem Jana Matejki "Unia Lubelska") odbyło się uroczyste podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą oraz inauguracja programu "Razem z Ukrainą", do którego dołączyła także Fundacja Niepodległości.
ROB 3126Tekst Deklaracji: Zatroskani wspólnym losem naszych narodów, poruszeni dramatyczną sytuacją osób dotkniętych konfliktem wojennym i wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Przekonani, że w obliczu dramatu wojennego należy okazywać solidarność i udzielać pomocy, w duchu najlepszych tradycji dobrosąsiedztwa polsko–ukraińskiego. Świadomi znaczenia wsparcia humanitarnego i przekonani, że pomaganie buduje wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy społeczeństwami naszych państw, a stabilny i rozwijający się sąsiad jest  szansą na wielopłaszczyznową współpracę oraz płynące z niej korzyści dla obydwu stron, powołujemy program Razem z Ukrainą, który ma na celu:
*udzielanie wsparcia rzeczowego i moralnego oraz opieki psychologicznej i 
medycznej dla osób poszkodowanych;
*lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z  Polski i 
innych państw Unii Europejskiej;
*budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych, kościelnych, akademickich, administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Deklarację podpisali reprezentanci następujących Instytucji:
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Andrzej Zastąpiło – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
JM prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
JM prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk – Prorektor do Spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego
JM prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej
JM prof. dr hab. Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Ks. Stefan Batruch – Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza
Michał Wójcik – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Jan Fedirko – Członek Zarządu Fundacji Niepodległości
Agnieszka Gąsior–Mazur – Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu
Dariusz Jodłowski – Prezes Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
Bogdan Łukasik – Prezes Modern - Expo S.A.
[Jan Fedirko, Fundcja Niepodległości; Lublin-Wołyń]

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...