KAWALERYJSKIE DZIEDZICTWO ZOBOWIĄZUJE

Wystawa 02 2PSK Hrubieszow 0026W środę 30 grudnia 2020 r. w Hrubieszowie, o godz. 13:00, przed koszarami 2.Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" przy ul. Dwernickiego 4 – odbyła się uroczystość otwarcia plenerowej wystawy, która upamiętnia 100. rocznicę objęcia garnizonu w tym mieście przez słynny 2 Pułk Strzelców Konnych.

Wystawa stanowi zwieńczenie obchodów jubileuszu obecności Wojska Polskiego w Hrubieszowie. Jest eksponowana na ogrodzeniu historycznych koszar hrubieszowskich strzelców konnych, gdzie dziś stacjonują żołnierze elitarnego pułku rozpoznawczego. Ekspozycję tworzą wielkoformatowe powiększenia archiwalnych fotografii, ilustrujących dzieje Pułku i jego ścisłe związki z życiem miasta.
Wystawę historycznych fotogramów przygotowała Fundacja Niepodległości przy wsparciu finansowym Ministra Obrony Narodowej.

W 2020 roku upłynęło sto lat od chwili, gdy kawalerzyści przybyli wraz z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera do Polski, po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w roku 1920 otrzymali przydział do garnizonu w Hrubieszowie – a jednostka uzyskała miano 2 Pułku Strzelców Konnych.
W uznaniu czynów niezwykłego męstwa w okresie drugiej wojny światowej 2 Pułk Strzelców Konnych został odznaczony Krzyżem V Klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dziedzicem ich chlubnych tradycji jest dzisiaj 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Uroczystego otwarcia plenerowej wystawy w sercu miasta dokonał w środę 30 grudnia 2020 roku Dowódca hrubieszowskich zwiadowców – pułkownik Jakub Garbowski. Na jego zaproszenie towarzyszyli mu (na zdjęciu do lewej) – ksiądz prałat ppłk Andrzej Puzon, kapelan 2.Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego; Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów.

Partnerami Fundacji Niepodległości – którzy użyczyli swoich zbiorów dla tej plenerowej wystawy – byli: Muzeum w Hrubieszowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Zamościu, Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Muzeum Wojska Polskiego, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy oraz prywatni kolekcjonerzy.

Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu pandemii w naszym kraju Fundacja Niepodległości, wraz ze swoimi Partnerami, odtworzyła we wrześniu 2020 roku Święto Strzelca Konnego w Hrubieszowie, połączone z tradycyjnymi pokazami kawaleryjskiej sprawności uczestników z całej Polski.
Dzięki wsparciu Biura Programu "Niepodległa" młodzież z hrubieszowskiego Zespołu Szkół Nr 3 in. Tadeusza Kościuszki mogła zapoznać się ze specjalną lekcją o dziejach 2.Pułku Strzelców Konnych, udostępnioną – w warunkach zdalnego nauczania przez szkołę – w Internecie .

Obchody 100. rocznicy objęcia Garnizonu w Hrubieszowie przez 2 Pułk Strzelców Konnych odbywały się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Pułkownik Jakub Garbowski, Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego:
W powszechnej opinii uważa się, że my, Polacy, kawalerię mamy we krwi. Jako żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, dziedziczącego tradycje 2 Pułku Strzelców Konnych, patrzymy na to nie tylko od strony chwalebnych kart historii. Zmieniły się przecież domeny walki, jest nowy sprzęt, nowe technologie. Jednak na co dzień czerpiemy z ducha kawalerii. Pamiętamy, że ta służba oznaczała przede wszystkim wyjątkową wytrwałość w wymagającym szkoleniu. Bycie kawalerzystą dzisiaj to nadal sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze z elastyczną adaptacja do każdych warunków. Kawaleryjskie dziedzictwo zobowiązuje.

Przemysław Omieczyński, Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości:
Miniony rok przyniósł nam wspaniałą okazją do przypomnienia chlubnych kart historii polskiej jazdy, ale też zwrócił uwagę na kontynuację jej tradycji przez nowoczesne Siły Zbrojne RP. Hrubieszowscy zwiadowcy są godnymi dziedzicami tradycji polskich kawalerzystów. W dzisiejszej sytuacji wzmacnianie siły naszego wojska na wschodzie Polski jest szczególnie ważne. Cieszymy się, że tak skutecznie realizuje to zadanie także utworzona dwa lata temu 18 Dywizja Zmechanizowana i jednostki podległe jej w tej części kraju. Doceniamy, że realizując współczesne zadania, potrafią swój wysiłek zakorzenić w historii. Wspieranie takiego działania jest realizacją misji Fundacji Niepodległości. Atrakcyjna forma plenerowej wystawy w sercu Hrubieszowa, na pewno pomaga budować żywą więź pomiędzy lokalną społecznością i tymi, którzy kontynuują tradycje polskiej kawalerii.

tekst: Maciej Szymczak / foto: chor. Andrzej Leśko, 2HPR oraz materiały Fundacji Niepodległości

 

Wystawa 02 2PSK Hrubieszow 0026

 

Wystawa 2PSK Hrubieszow 0034 otwarcie plk GARBOWSKI

 

FN Hrubieszow Plansze 01 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 02 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 03 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 04 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 05 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 06 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 07 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 08 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 09 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 10 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 11 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 12 WWW 1080

 

FN Hrubieszow Plansze 13 WWW 1080

 

 

 

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych
- lekcja historii

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...