Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza

„Profesor Tomasz Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel”

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Fundacja im. Tomasza Strzembosza 11 września 2014 r. w 84 rocznicę urodzin prof. Tomasza Strzembosza zorganizowały konferencję naukową zatytułowaną „Profesor Tomasz Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel”. Odbyła się ona w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25.
Wspaniale zorganizowana konferencja zgromadziła rodzinę, uczniów i przyjaciół profesora T. Strzembosza, a także liczną rzeszę publiczności. Pomimo trwających od rana do wieczora wykładów i prelekcji przykuwały one uwagę zebranych wielką merytoryczną wartością.
Na zakończenie konferencji nastąpiło wręczenie Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Była to już 6. Edycja Nagrody. Laureatem nagrody w 2014 r. został dr Wojciech Frazik, autor książki pt. „Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993)”, Wydawnictwo IPN, Kraków 2013. Książka jest pokłosiem doktoratu obronionego przez Autora w grudniu 2012 r. na Wydziale Historycznym UJ. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Czesław Brzoza.
Dr Wojciech Frazik jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1981-1989 był kolporterem wydawnictw drugiego obiegu i uczestnikiem ruchu oświaty niezależnej. W latach 1991-2000 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN oraz, w latach 1997-1998, także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 r. jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, aktualnie pełni funkcję Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Bibliograf, badacz dziejów podziemia niepodległościowego, struktur łączności między Krajem a emigracją 1939-1956 oraz komunistycznego aparatu represji. Jest zastępca redaktora naczelnego "Zeszytów Historycznych WiN-u" i członkiem redakcji "Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989".
Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycięską książkę spośród czterech nominowanych książek w tym roku, tj.:Maria Weber, Emilia Mallesa "Marcysia" 1909-1949. Wybawieniem jest śmierć, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2013 r.
Wojciech Frazik, Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993), Wydawnictwo IPN, Kraków 2013 r.
Ewelina Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013 r.
Artur Wodzyński, W odwrocie i walce. Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2013 r.
Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).
Czytaj więcej: http://www.fundacjastrzembosza.pl/
Galeria:

Maciej Strrzembosz - syn Profesora

Jedna z części konferencji. Przy mikrofonie dr hab. Marek Wierzbicki, a za stołem siedzą (od lewej): dr hab. Grzegorz Motyla, dr Irena Kozimala i dr Jarosław Kopiński

Wśród publiczności prof. Adam Strzembosz - brat Tomasza (3 od prawej w pierwszym rzędzie)

dr Wojciech Frazik - lauret Nagrody w 2014 r.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...